LES 45 TOURS ITALIENS DES ANNEES 80

1.2.3.4.5.6.7.8

Par Ken Laszlo (1987)

Italo Disco

Adesso tu

Par Eros Ramazotti (1986)

Slow

Aliens

Par Radiorama (1986)

Italo Disco

All of Me

Par Sabrina (1988)

Italo Disco

Bad Boy

Par Den Harrow (1985)

Italo Disco

Boys, Boys, Boys

Par Sabrina (1987)

Italo Disco

Catch the Fox

Par Den Harrow (1986)

Italo Disco

Cha Cha Cha

Par Finzy Kontini (1985)

Italo Disco

Chance To Desire

Par Radiorama (1985)

Italo Disco

Charleston

Par Den Harrow (1986)

Italo Disco

Comanchero

Par Moon Ray (1985)

Italo Disco

Disco King

Par Carrara (1983)

Italo Disco